Europe needs a payrise

Het Europees vakverbond (EVV) lanceert een nieuwe campagne voor loonsverhogingen in Europa. Esther Lynch, “confederal secretary” bij het EVV, lanceerde de campagne voor het ACV tijdens de Algemene Raad. 
De economische crisis van 2008-2009 had grote gevolgen in Europa, jobs gingen verloren en de economische groei daalde met bijna 10%. Beleidsmakers en werkgevers begonnen zich te focussen op het herstel van de ‘competitiviteit’. Ook al werd de crisis eigenlijk veroorzaakt op de financiële markten, toch was het idee dat er grote besparingen in de openbare diensten en een strenge loonmatigingen nodig waren. Maar heeft dit beleid eigenlijk iets opgeleverd voor de Europese werknemers? 
Na 10 jaar van dit beleid zitten we nog altijd met een beperkte groei en zijn de ‘jobs,jobs,jobs’ uitgebleven. Tijd dus om een andere strategie te kiezen. Esther: “Lonen worden al te lang enkel als een arbeidskost gezien, terwijl ze ook een motor voor economische groei en werkgelegenheid zijn. Europa heeft baat bij een sterke economische vraag. Met meer geld in hun zakken zullen werknemers meer goederen en diensten kopen, wat een boost zal zijn voor ondernemingen en uiteindelijk ook voor de tewerkstelling.” 
In de laatste 20 jaar is de productiviteit met 30% gestegen, terwijl de lonen maar met 20% stegen. Ergens onderweg hebben werknemers dus 10% van hun winst verloren aan kapitaal eigenaars. Werknemer hebben recht op hun aandeel in de welvaart die zij mee creëren. Esther: “Ondernemingen stoppen hun winsten in de financiële markten, met verhoogd risico op speculatie en minder geld voor investeringen, voor lonen en voor de echt economie.” 
Samen staan we sterker 
Ook in ons land werden ondanks ons systeem van indexatie en collectieve onderhandelingen de lonen bevroren. Met een indexsprong en een regering die steeds meer aandringt op loonmatiging zagen we in 2016 onze koopkracht zelfs dalen. Dit gebeurde ook in 7 andere EU-landen over de gehele periode 2009-2016 (Griekenland, Kroatië, Hongarije, Portugal, Cyprus, Verenigd Koninkrijk en Italië). Daarnaast zijn ook de minimumlonen in vele EU-landen beschamend laag en zijn ze niet voldoende om als ‘leefbaar loon’ omschreven te worden. 
Een Europese campagne voor loonsverhogingen versterkt ook onze solidariteit met werknemers in andere Europese landen. Loonverhogingen in onze buurlanden, en zeker in Duitsland hebben op positief effect op onze economie. Loonsverhogingen in Oost-Europa zullen de deloyale concurrentie en sociale dumping doen afnemen. 
Vrije onderhandelingen 
Hoog tijd dus voor loonsverhogingen in de hele Europese Unie. Dit moet gebeuren via collectieve onderhandelingen. Van de Europese Unie mogen we verwachten dat ze vrije onderhandelingen garandeert. Nu worden lidstaten nog te vaak op hun vingers getikt omdat de lonen stijgen.

Teken de petitie!