Vervoer over de weg

De belangengroep Vervoer over de weg van ACV-Transcom komt op voor de  belangen van het personeel tewerkgesteld bij:
  • Autobus - speciale diensten - PC 140.01
  • Autocar - PC 140.01
  • Goederenvervoer over de weg  - Rijdend personeel - PC 140.03
  • Verhuis, meubelbewaring en aanverwante  activiteiten - PC 140.05
  • Taxi's en locatievervoer - PC 140.02
  • Goederenvervoer over de weg - Niet rijdend personeel - PC 140.03
  • Brandstoffenhandel - PC 127 en 127.02