Prestatieblad

Zoals hierboven vermeld, moet voor de berekening en de bezoldiging van de lonen een dagelijks prestatieblad bijgehouden worden.
Een exemplaar wordt hiervan op het einde van de loonperiode aan de werknemer overhandigd. Kijk goed of dit klopt met de door u gepresteerde uren alvorens dit prestatieblad te ondertekenen.
Dit document wordt door de partijen immers erkend als enig instrument waarnaar mag teruggegrepen worden ingeval van betwisting van de bezoldiging. De bewijslast rust bij de werkgever. Ook een kopie van de met het prestatieblad overeenstemmende loonfiche moet door de werkgever aan de werknemer overhandigd worden.