Bezoldiging klassieke regime

Loon vanaf 01/12/2018:
 • Drager beginneling                                           11,6300 euro
 • Drager + 1 jaar dienst                                      11,7304 euro
 • Nationaal en internationaal chauffeur                 11,9538 euro
 • Liftbestuurder                                                  11,9538 euro
 • Inpakker                                                         11,9538 euro
 • Kistenmaker                                                    11,9538 euro
 • Chauffeur rijbewijs C of CE (min. 2 jaar dienst)   12,0813 euro
 • Ploegbaas                                                        12,0813 euro
Studentenlonen: 85% van het minimum uurloon van de categorie drager beginneling

Gewaarborgd weekloon

= 38 arbeidsuren

Gewaarborgd dagloon

 • In de vijfdaagse werkweek: 8u op maandag, dinsdag en woensdag en 7u op donderdag en vrijdag;
 • In de zesdaagse werkweek: 7u op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag en 3u op zaterdag.
Voor elke begonnen dag is een dag geheel verschuldigd (behalve indien de werknemer vrijwillig te laat begint of vroeger eindigt, dan gelden enkel de gewerkte diensturen).

Vast verblijf or reis in buitenland

Bij vast verblijf of reis in het buitenland krijgen de werknemers forfaitair de minimum dagelijkse diensttijd vastgesteld in hun arbeidsreglement, tenzij zij tot langer durende werkzaamheden worden verplicht.
Bij zon- en feestdagen:
 • als geen arbeid wordt verricht: het aantal uren dat normaal gezien op die dag gewerkt wordt (zie punt 4.2) x basisuurloon
 • als arbeid wordt verricht: de gewerkte uren worden betaald aan 200%, en dit boven de reeds vergoede 8 uur voorzien in punt a).

Loon gewerkte zon- en feestdagen

Het loon voor gewerkte zon- en feestdagen = basisuurloon + 100% (betaling dus à 200%) voor zowel de normale diensturen als voor overuren.
Opgelet: In principe mogen de arbeiders in de sector van de verhuizingen niet op zondag werken, indien ze in het klassieke regime zijn tewerkgesteld; de ondernemingen moeten hiervoor de toestemming vragen aan het paritair comité voor het vervoer en de logistiek.
 

Overloon

 • Overloon indien de gepresteerde overuren arbeidsuren zijn: basisuurloon + 50%
a) in de vijfdagenweek: na het 8ste uur op maandag, dinsdag en woensdag en na  het 7de uur op donderdag en vrijdag
b) in de zesdagenweek: na het 7de uur van maandag tot vrijdag en na het 3de uur op zaterdag
OF voor de 2 stelsels: na het 38ste arbeidsuur per week
 • Overloon indien de gepresteerde overuren beschikbaarheidsuren zijn: basisuurloon + verwijderingsvergoeding voor elk beschikbaarheidsuur 
a) in de vijfdagenweek: na het 8ste uur op maandag, dinsdag en woensdag en na  het 7de uur op donderdag en vrijdag
b) in de zesdagenweek: na het 7de uur van maandag tot vrijdag en na het 3de uur op zaterdag

Overloon overschrijding diensttijd

 • +50% indien de dagelijkse diensttijd de vastgestelde dagelijkse diensttijd overschrijdt:
a) In de vijfdaagse week: na het 12de u diensttijd op maandag en dinsdag / na het 11de u diensttijd op woensdag, donderdag en vrijdag 
b) In de zesdaagse week: na het 11de u diensttijd op maandag en dinsdag / na het 10de u diensttijd op woensdag, donderdag en vrijdag / na het 5de u diensttijd op zaterdag
 • +50% indien de wekelijkse diensttijd 57 uren overschrijdt

Compensatierust

Enkel de gewerkte overuren geven recht op compensatierust, volgens de noden en mogelijkheden van de onderneming, dit in een maximumtermijn van zes maanden.