Lonen en vergoedingen taxichauffeurs

Lonen vanaf 01/09/2018: 
Wijze van betaling van het loon van taxichauffeurs: % op de recette (bruto-ontvangsten x 0,8659)

Indien maximum tarief voor taxidiensten van toepassing is36%
Indien maximum tarief voor taxidiensten niet van toepassing is35%
Gewaarborgd minimum maandinkomen1.664,83 euro 
Gewaarborgd gemiddeld uurloon10,1103 euro
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig7,68 euro
Overloon (voltijds)5,06 euro

ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding bedraagt 4,10% van de recette exclusief BTW. Voor een voltijdse chauffeur wordt een gemiddeld minimum van 5,15 euro per dag per betaalperiode gegarandeerd.  
 

Anciënniteitsvergoeding

Percentage berekend op de recette van het voorgaande jaar exclusief BTW
Na 3 jaar ononderbroken dienst in onderneming0,50%
Na 5 jaar ononderbroken dienst in onderneming1,00%
Na 10 jaar ononderbroken dienst in onderneming1,50%
Na 15 jaar ononderbroken dienst in onderneming2,00%
Na 20 jaar ononderbroken dienst in onderneming2,50%

Voorwaarde: 200 arbeids- of gelijkgestelde dagen in het voorbije jaar + nog in dienst zijn op 31 december
 

Bestaanszekerheid

Aanvullende vergoeding economische werkloosheid (per dag): 3,00 euro