Ecocheques en geschenkcheques

Ecocheques

  • voltijdse werknemer: 120,00 euro
  • deeltijdse werknemer: a rato
Voorwaarde: minstens 6 maanden anciënniteit in het bedrijf op 1 juli van het toekenningsjaar

Geschenkcheques

  • voltijdse werknemer of werknemer met arbeidsregime van meer dan 50%: 35,00 euro
  • werknemer met arbeidsregime van 50% of minder: 17,50 euro
Voorwaarde: minstens 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het toekenningsjaar