Werkgevers sturen aan op loonsverlaging in transportsector

Een asociale regering werkt blijkbaar inspirerend voor de werkgeversfederaties van de transportsector. Een gezamenlijk voorstel van TLV, FEBETRA en UPTR houdt een loonsverlaging in voor de meerderheid van het rijdend personeel. De werkgevers misbruiken de invoering van een nieuwe functieclassificatie om een loonsverlaging voor de hele sector door te voeren. 
Nieuwe functieclassificatie 
De sociale partners werkten de voorbije jaren aan een nieuwe functieclassificatie voor de beroepschauffeurs. De vorige functieclassificatie (enkel gebaseerd op het type voertuig) was immers niet meer van deze tijd. Dit resulteerde op 19 juni 2014 in een cao met een nieuwe functieclassificatie waarin er 4 klassen werden bepaald, rekening houdend met diverse competenties waar een chauffeur van deze tijd aan moet voldoen. 
Enquête 
Een enquête bij chauffeurs en bedrijven ging na hoeveel chauffeurs in welke klasse zouden terechtkomen. Het resultaat: 1,20% in klasse 1, 49,40% in klasse 2, 30,68% in klasse 3 en 18,73 % in klasse 4. Ruim 80% van alle chauffeurs in de sector komt dus terecht in klasse 2 of 3. 
Voorstel werkgevers: inleveren 
Een nieuwe classificatie is één zaak. Minstens even belangrijk is het koppelen van de lonen aan de vier nieuw bepaalde categorieën. En daar liep het meteen fout. 
Het eerste voorstel van de werkgevers: de huidige lonen gewoon overzetten op de nieuwe klassen. Dit is onaanvaardbaar, want het overgrote deel van de chauffeurs zit momenteel in de hoogste loonklasse van de vorige functieclassificatie. In de nieuwe classificatie komt de meerderheid terecht in klasse 2 of 3, dus betekent dat in dit voorstel een inlevering van loon voor bijna de volledige sector. Chauffeurs van LZV’s (lange en zware voertuigen) en koeriers vinden bovendien hun plaats niet in de patronale voorstellen en zouden in elk geval onderbetaald worden of ook moeten inleveren. 
Een tweede voorstel van de werkgevers legde via wat kunstingrepen met anciënniteit een kleine pleister op een veel te grote wonde. Nog steeds zouden chauffeurs moeten inleveren. 
Tegenvoorstel vakbonden 
Een tegenvoorstel van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV hield wel rekening met de realiteit van de nieuwe indeling, maar werd door de werkgevers meteen van tafel geveegd. Er was geen ruimte voor onderhandeling, hun voorstel was te nemen of te laten. 
ACV en ABVV roepen de werkgevers dan ook nogmaals op om bij het koppelen van de lonen rekening te houden met de reële en actuele job-inhoud van de chauffeurs uit hun sector. De uitgevoerde studie toonde immers aan dat de vereiste competenties voor een chauffeur er de voorbije jaren steeds complexer op geworden zijn. Dat werkgevers aansturen op het inleveren van loon getuigt dan ook van een totaal gebrek aan respect voor hun werknemers.