Uber: innovatie en huidige regels zijn perfect verzoenbaar

De Brusselse politierechtbank oordeelde dat Uber onder betaald personenvervoer valt en er dus geen sprake is van autodelen. Dat verkondigen we al lange tijd. De vakbond daarom afschilderen als conservatief is onjuist. We zijn niet per se tegen de komst van Uber, maar het is simpel: er zijn regels en die moet je volgen. 
In april vorig jaar legde de Brusselse rechtbank van koophandel Uber een verbod op om nog ritten aan te bieden via de app. Na het verbod werden 26 auto’s van Uber-chauffeurs in beslag genomen. Een eerste chauffeur werd nu veroordeeld omdat hij geen vergunning had en geen medisch attest kon voorleggen. Binnenkort moeten nog een 60-tal andere Uber-chauffeurs voor de rechter verschijnen. Brussel is geen alleenstaand geval: ook in onder andere Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje is Uber verboden. Het probleem is dat Uber hardleers is: ze hebben lak aan bestaande regels en blijven de inbreuken opstapelen. 
Misverstand 
Laten we eerst een misverstand uit de wereld helpen. Uber is geen sympathieke vorm van autodelen. Het is een bedrijf dat zoveel mogelijk winst wil maken. Dat is uiteraard hun volste recht, maar laat dat dan ook duidelijk zijn. Er zitten miljarden euro's in Uber (het bedrijf is 40 miljard dollar waard). Dus autodelen? Dat dachten we niet. En zo oordeelde ook de Brusselse rechtbank. 
Regels volgen 
“Een nieuw taxibedrijf is geen probleem, zolang het bedrijf zich aan de regels houdt”, aldus transporteconoom Bruno De Borger (Universiteit Antwerpen). En dat zegt nu ook de politierechtbank: omdat er sprake is van een taxidienst, moet Uber het taxireglement volgen. En daar staat het bedrijf weigerachtig tegenover. 
Klant in gevaar 
Klanten bij Uber hebben geen enkele zekerheid over de medische toestand of rijvaardigheid van de chauffeur, noch over de technische toestand van diens voertuig of verzekering. Is dat wat innovatie inhoudt? Onverzekerd door Brussel gevoerd worden? De klant die gevaar loopt? Volgens Uber gaat het hier om “pre-smartphone regels”. Dus veiligheid en sociale zekerheid zijn niet meer van deze tijd? Trouwens: huidige taxibedrijven hebben ook een app. Het bewijs dat innovatie en regels perfect te verzoenen zijn. 
Schuldige
Wat we niet mogen vergeten, is dat ook de Uber-chauffeurs slachtoffers zijn in dit verhaal. Hoewel de chauffeur 'geen straf' krijgt, is hij zijn wagen wel kwijt. Voor heel wat mensen is dat toch een stevige straf. Het is opmerkelijk dat Uber volledig buiten schot blijft. Wie is hier eigenlijk de schuldige? 
Tussentijd 
Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit, wil aan een algemeen juridisch kader werken om Uber mogelijk te maken, maar tegen dezelfde voorwaarden als de taxidiensten. De logische vraag is hoe dat te verzoenen valt. Het kan niet de bedoeling zijn de wetgeving aan te passen aan Uber en de markt te deregulariseren. Er zijn steden (bijvoorbeeld Amsterdam) die terugkomen op eerder doorgevoerde deregulariseringen, maar daar is het al te laat. De schade is toegebracht, de werknemers zijn er niet meer. Bovendien wordt het plan ten vroegste in het voorjaar van 2016 goedgekeurd. Is het in de tussentijd de wet van de sterkste? Blijven we in een grijze zone opereren? Eigenlijk is het simpel: Uber, hou je aan de huidige regels en dan is er geen enkel probleem. Dan zijn jullie meer dan welkom.