Uber boven alles?

In de Brusselse taxisector is er heel wat beroering ontstaan sinds de alternatieve taxidienst Uber is neergestreken. Eurocommissaris Neelie Kroes schreeuwt van de daken dat de veroordeling door een Brusselse rechter ons teruggooit naar de 19de eeuw. Maar eigenlijk is het simpel: er zijn regels en die moet je volgen. 
Uber wordt vaak voorgesteld als een soort Taxistop 2.0, waar twee particulieren elkaar een lift geven voor een kleine vergoeding. Niets is minder waar, Uber is een bedrijf dat winst wil maken. Ze schakelen mensen in als chauffeur zonder ze op de loonlijst te zetten. De chauffeur krijgt een kleine som van de passagier, maar betaalt een commissie aan Uber. 
Uber is dus een taxibedrijf, en voor bedrijven in de taxisector zijn er duidelijke regels. Neelie Kroes wil een deregulering van de sector, met de wet van de sterkste als grondregel. Maar waarom zijn die regels eigenlijk ontstaan? Daar staat mevrouw Kroes niet bij stil. De regels zijn gegroeid om orde te scheppen in de wanorde, in overleg met alle actoren in de sector. 
Regels 
Er zijn twee eenvoudige basisregels:
  • als je tegen betaling iets doet voor iemand anders, moet je daar belastingen op betalen (er bestaat zoiets als BTW en personenbelasting); 
  • als je tegen betaling iets doet voor iemand anders, moet je daar sociale zekerheid op betalen (er bestaat zoiets als het statuut van werknemer of zelfstandige). 
In de taxisector zijn er nog regels rond veiligheid, controle en toezicht, loon- en arbeidsvoorwaarden, toegang tot de markt, financiële waarborgen enzovoort. Die regels zijn er ook voor Uber, of niet? Als iedereen zomaar zijn zin doet, gelden de wetten van de jungle en overheerst chaos. Ondertussen heeft ook in Berlijn de rechter Uber verboden. Laat Neelie Kroes nu ook van zich horen? 
Chaos 
Brussels minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels (CD&V) wil overleggen met Uber. Wij juichen overleg toe, maar het verleden doet ons twijfelen. Grouwels ging eerder aan tafel zitten met partijen die niets moesten weten van wetten en decreten én die liever niets te maken hadden met vakbonden en werkgeversfederatie uit de sector. Toegeven aan Uber, is kiezen voor de chaos. 
ACV-Transcom wil als grootse vakbond in de sector mee aan tafel zitten als er over andere spelregels wordt onderhandeld.