Tommelein gebruikt onjuiste cijfers taxisector

Volgens Staatssecretaris Tommelein “‘zijn Uber-chauffeurs net zoals 84% van de reguliere taxichauffeurs zelfstandigen”. Sprekende cijfers met maar één probleem: ze kloppen niet.
Volgens cijfers van de Directie Taxi's (dat instaat voor het administratieve beheer en het toezicht van de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur in het Brussels Gewest) zijn er in onze hoofdstad 920 zelfstandige chauffeurs en 1435 taxichauffeurs in loondienst. Dat wil dus zeggen dat 39% van de Brusselse taxichauffeurs zelfstandigen zijn, en niet 84% zoals Tommelein beweert. 
Kijken we naar heel België, dan tonen officiële cijfers van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen dat er in heel België 4581 taxichauffeurs in loondienst zijn, terwijl er 4036 voertuigen officieel geregistreerd zijn als taxidiensten. Met meer geregistreerde chauffeurs dan voertuigen, is het aannemelijk dat het getal van 84% zelfstandigen onrealistisch is en lijkt de 39% van Brussel eerder de norm. 
We gaan ook helemaal niet akkoord met de zienswijze van Tommelein dat Uberchauffeurs zelfstandigen zijn. Ze zijn volledig afhankelijk van Uber, zoals ook aangetoond werd in de Verenigde Staten. Een rechtbank in Californië oordeelde dat Uber zijn chauffeurs als werknemers behandelt en ze dus geen zelfstandigen zijn. Zo mogen Uberchauffeurs niet meer voor het bedrijf rijden als ze te weinig uren maken of als de gebruikersoordelen tegenvallen. Daarmee gedraagt het bedrijf zich als werkgever en zijn de chauffeurs werknemers, en geen zelfstandigen.