Plotse haast rond nachtwerk in e-commerce is frappant

De federale minister van Werk, Kris Peeters, heeft op dinsdag 5 mei de sociale partners uit distributie en logistiek ontvangen voor een rondetafelgesprek over nachtwerk in de e-commerce. Nachtwerk moet volgens de regering mogelijk worden in de e-commerce of onlinehandel. Zo zou België een concurrentieel nadeel ten opzichte van het buitenland wegwerken, is de redenering. De vakbond waarschuwt voor overhaasting. 
In de onlinehandel wordt opgetogen gereageerd op de plannen. “Zo zullen we ook ’s nachts pakketten kunnen voorbereiden en ze sneller kunnen bezorgen aan onze klanten”, zeggen de onlinehandelaars. De vakbond heeft toch de nodige reserves. “Wij zijn verbaasd dat ze nu plotseling het nachtwerk moeten versoepelen om de e-commerce in ons land uit te bouwen”, reageert Chris Van Droogenbroeck, nationaal secretaris Distributie bij de LBC-NVK. “De werkgevers spelen het nu via de regering. Nooit stelde de werkgeversvereniging Comeos hierover ook maar de minste vraag aan de vakbonden. Comeos spant liever de regering voor haar karretje dan het gesprek in de sector aan te gaan.” 
Nog meer flexibiliteit
“In paritair comité 140.03 (vervoer en logistiek) hebben de werkgevers ons evenmin gevraagd om over de e-commerce rond de tafel te zitten”, zegt Jan Sannen van ACV-Transcom. “Wij moesten al heel ver gaan op het vlak van flexibiliteit. Voor de chauffeurs en magazijnmedewerkers is nog meer flexibiliteit niet aan de orde. Over nachtwerk willen wij alleen praten als het zin heeft en nodig is én als er degelijke begeleidende maatregelen worden genomen. Wat heeft het voor zin om ’s nachts pakjes klaar te maken en die ’s anderendaags te leveren bij mensen die dan niet thuis zijn en een briefje in de bus krijgen om hun pakje elders af te halen? We vermoeden dat sommigen ook alle beperkingen op zondagwerk willen afschaffen, wat niet onze wens is. De timing die Kris Peeters wil opleggen is vreemd. Het is weinig waarschijnlijk dat deze timing kan worden gehaald. Zal de regering de werknemers dan voor voldongen feiten stellen, net als in de horeca gebeurde?” 
Nieuwe jobs creëren is voor de regering blijkbaar het voorwendsel om zomaar in te gaan op de verregaande flexibiliteitseisen van de werkgevers. Voor de LBC-NVK moeten bijkomende banen ook het kwaliteitslabel van werkbare jobs verdienen. Zeker nu uit recente cijfers van de federale overheidsdienst Sociale Zaken blijkt dat de kloof tussen goede en minder goede jobs steeds groter wordt. Het armoederiscico bij jobs voor laaggeschoolden loopt ondertussen op tot een onaanvaardbare 27 procent. 
Nonchalante handelaars 
Volgens Van Droogenbroeck zijn de Belgische handelaars gewoon te laat op de trein van de e-commerce gesprongen. “Nu willen ze hun nonchalance verdoezelen door zich weg te steken achter de ‘rigide’ arbeidswetgeving en het zogenaamde gebrek aan flexibiliteit.” Wie e-commerce zegt, praat niet alleen over de handel maar ook over de logistiek. In de logistiek bestaan al afspraken rond nachtwerk en heb je geen wetswijzigingen of koninklijke besluiten nodig om dit mogelijk te maken. 
In een aantal distributiecentra bestaan al regelingen over ploegenwerk en over late shifts. “En in sommige gevallen zijn er zelfs al nachtploegen. Meer nog: in de logistiek vind je bedrijven die eigen regelingen hebben over laatavondwerk en nachtwerk.” 
Eerlijke gesprekken graag 
“De LBC-NVK is bereid om mee werk te maken van een globaal kader rond e-commerce”, stelt Van Droogenbroeck. “Wij willen gerust het gesprek aangaan maar onderhandelen kan alleen als we vertrekken van een eerlijke basis. Als er een dreigend regeringsbesluit boven onze hoofden bengelt, komt dat de onderhandelingen niet ten goede. Wij zullen hoe dan ook niet zomaar de nachtrust van de werknemers te grabbel gooien.” 
Volgens de vakbond moeten de gesprekken over nachtwerk in de e-commerce worden gevoerd tussen de sociale partners. “Eerst moet duidelijk zijn wat de precieze contouren zijn”, zegt Van Droogenbroeck. “Over welke omvang praten we? Hoeveel werknemers zouden worden ingezet? En als er afspraken worden gemaakt, moet dat op het niveau van bedrijven en sectoren gebeuren.” 
Mini-jobs zijn alleszins onaanvaardbaar voor de vakbond. “Vormen van moderne slavernij, zoals bij Amazon, kunnen we missen als kiespijn. In Nederland wordt voor dit nachtwerk vooral een beroep gedaan op uitzendkrachten en jobstudenten. Hierdoor komt de reguliere arbeid in het gedrang. Ons motto is en blijft: iedereen heeft recht op degelijk en waardig werk.”