Betalen chauffeurs het gelag van de kilometerheffing?

Vanaf vandaag 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens meer dan 3,5 ton in voege. Naast alle praktische problemen die het systeem bij de start nog kent, is ACV-Transcom vooral bang dat chauffeurs het gelag zullen betalen. Wij betreuren ook dat wij door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts niet werden uitgenodigd om samen met overheid en werkgevers te overleggen over ondersteunende maatregelen.
Op de dag van het in voege treden van de kilometerheffing heeft ACV-Transcom nog veel vragen over de gevolgen hiervan voor de werknemers. Zo zouden chauffeurs persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de taks en de boetes die eraan vasthangen, tot 1.000 euro per inbreuk. Wij vinden het onaanvaardbaar dat werknemers zouden moeten opdraaien voor de nalatigheid van hun werkgever. Doordat onze arbeidswetgeving bepaalt dat de werkgever burgerlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is, is een Belgische chauffeur weliswaar in normale omstandigheden beschermd. Maar deze bescherming is bijvoorbeeld niet gewaarborgd bij gebeurlijk faillissement. “Laat het nu net in die situaties zijn dat de rekeningen van de kilometerheffing vaak niet betaald zullen zijn. Daarom vragen wij dat deze hiaten worden aangepakt”, zegt Jan Sannen, algemeen sectorverantwoordelijke vervoer.
Jobs
ACV-Transcom maakt zich eveneens grote zorgen over de steeds grotere druk op het familiale en sociale leven van vrachtwagenchauffeurs. Chauffeurs worden steeds vaker verplicht om in hun vrachtwagen te overnachten, zelfs op korte afstand van hun woonplaats, omdat een verblijfsvergoeding goedkoper is dan de extra kilometers. 40 kilometer van huis is nu al geen uitzondering meer. “Wij zijn bang dat de kilometerheffing deze situatie nog zal verergeren. Wij vingen al verontrustende signalen op van chauffeurs die de kilometerheffing zouden moeten terugbetalen aan hun werkgever als ze met hun vrachtwagen naar huis rijden. Uiteraard zijn dat verboden praktijken”, aldus nog Jan Sannen.
ij maken ons tenslotte ook zorgen over de werkgelegenheid in België. Buitenlandse bedrijven, met hogere marges, zullen minder snel gedwongen zijn om hun prijzen te verhogen door deze nieuwe taks, waardoor het voor klanten interessanter wordt om over te stappen naar een Oost-Europees transportbedrijf. Aangezien het aantal jobs in België al zwaar onder druk staat door een steeds toenemende sociale dumping is dit zeer zorgwekkend.
Pak administratie
Samen met de werkgeversorganisaties stellen wij vast dat de kilometerheffing een bijkomende last is voor de transportbedrijven. Zo is men er met de kilometerheffing in geslaagd om verschillende regelingen te maken voor de verschillende regio's. Dat is niet om fier op te zijn. Het maakt het hele systeem niet alleen onnodig complex voor de bedrijven, het is vooral een gemiste kans om de zaken die je samen kan doen op eenzelfde en eenvoudige manier, niet te doen. Daarenboven zijn er nog een pak praktische problemen, onder andere een tekort aan meettoestellen en technische mankementen, die nog moeten worden opgelost.
Om tegemoet te komen aan vragen van de bedrijven zelf heeft Vlaams minister van Mobiliteit Weyts ondersteunende maatregelen beloofd, onder andere vormingen voor chauffeurs. Wij betreuren echter ten zeerste dat wij als vakbond buiten dit overleg worden gehouden. Het overleg hierover gebeurt met de werkgevers en het sociaal fonds van de sector. (Onrechtstreeks zitten de vakbonden als bestuurders van het sociaal fonds dus wel in dit overleg maar dan via de achterdeur terwijl de werkgevers via de voordeur binnen mogen).
Of de taks de voorziene 180 miljoen zal opbrengen, is ook nog maar de vraag, want ook het controlesysteem is niet in orde. Of de opbrengst dan ook zal gaan naar wegenonderhoud en milieu (de zogenaamde reden waarom de taks werd ingevoerd) is ook nog ten zeerste af te wachten.