Verkiest regering bedeljobs boven échte banen?

Uber
Zeggen we binnenkort vaarwel aan de typisch Belgische KMO? Als het van de Federale regering afhangt, blijkbaar wel. Een voorstel dat op dit ogenblik op de regeringstafel ligt, zal ervoor zal zorgen dat KMO’s vervangen worden door een multinational die vanuit een ver fiscaal paradijs en via een online platform diensten aanbiedt van Belgen die geen enkele vorm van sociale bescherming genieten. Onder het voorwendsel dat ze de deeleconomie wil stimuleren, organiseert de federale regering zo oneerlijke concurrentie en creëert ze een leger van joblozen die staan te bedelen om je van punt A naar punt B te brengen. De sociale partners van de taxisector vragen dan ook aan de Regering om gehoord te worden, alvorens het geplande nieuwe statuut voor ‘occasioneel werk’ een sociaal bloedbad aanricht.
De Federale Regering discussieert reeds enkele weken over een nieuw in te voeren statuut voor personen die ‘occasionele’ diensten aanbieden via online platformen. Deze personen zullen wellicht enkel een bronbelasting moeten betalen van 10%. Zij, noch hun ‘werkgevers’, zouden onderworpen zijn aan het wettelijk stelsel dat voorziet in RSZ-bijdrages, vennootschapsbelasting en BTW-heffing. De Federale regering denkt zo de deeleconomie te stimuleren, jobs te zullen creëren en voor 20 miljoen aan fiscale inkomsten te kunnen genereren. Zonder duidelijke omschrijving van wat deeleconomie nu precies is (en wat niet), zal dit experiment heel anders uitdraaien, waarschuwen de sociale partners van de Taxisector.
“Dit is geen cadeau voor mensen die occasioneel bijklussen of deelnemen aan de werkelijke deeleconomie, maar wel een vrijgeleide voor multinationals zoals Uber, die er een sport van maken om elke wettelijke, fiscale en werkgeversverplichting te omzeilen. Door de zogenaamde bedeljobs mogelijk te maken worden Belgische KMO’s uit de markt geprijsd en verdwijnen er duizenden vaste banen”, stelt Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal van taxi-werkgeversorganisatie GTL. “In de plaats krijgen we een leger joblozen waarvoor ‘occasioneel werk’ de norm wordt. Wat doet de chauffeur, eenmaal hij geen vaste baan meer heeft en zijn maximaal opgelegd ‘inkomensquotum’per jaar bereikt heeft? Het antwoord is simpel: hij wordt vervangen door een andere werkkracht die zijn quotum nog niet bereikt heeft”, vult Jan Sannen van ACV-Transcom aan. Hem rest alleen nog zwartwerk of werkloosheid. Dit een vooruitgang noemen, tart elke verbeelding”.
John Reynaert van BTB-ABVV stelt: “De Belgen staan echt niet te wachten op deze bedeljobs, waarbij je naar Amerikaans voorbeeld letterlijk staat te smeken om toch maar iemand te kunnen vervoeren van punt A naar punt B om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Multinationals zoals Uber hebben niks te maken met de échte deeleconomie. Ze delen met niemand, behalve met hun aandeelhouders.” “Bovendien klopt de rekening van de regering langs geen kanten”, stelt GTL-voorzitter Marc Delire. “Ze zal misschien de gewenste 20 miljoen EUR kunnen ophalen uit deze nieuwe bedeljobs, maar zal een veel groter gat in de staatskas creëren, door de verloren gelopen fiscale inkomsten van de failliete KMO’s en de extra uitgaves voor een nieuw leger werklozen”.
De taxisector staat vandaag in de vuurlinie: 3.000 KMO’s en 10.000 banen zijn rechtsreeks bedreigd. Maar daar zal het niet bij stoppen, veel andere jobs en KMO’s (o.m. in de Horeca) gaan overkop zodra de bedeljobs de norm worden. Vele werkgevers en werknemers uit de taxisector beschouwen dit initiatief, dat zonder overleg met de sector werd genomen, als een dolk in de rug. De Regering heeft onlangs nog tijdens een Task Force met de sector erkend dat de taxisector, samen met de Horeca en de handel, in nood waren en er bijkomende maatregelen moesten komen om deze sectoren er opnieuw bovenop te krijgen. En nu worden diezelfde KMO’s, zelfstandigen en werknemers geconfronteerd met een mogelijke ‘legalisering’ van oneerlijke concurrentie. De sector vraagt om over deze problematiek gehoord te worden alvorens een definitieve beslissing valt.