Actie-aanzegging wegvervoer en logistiek

ACV-Transcom en BTB-ABVV hebben akte genomen van de akkoorden die werden bereikt in de Groep van 10 betreffende de oudere werklozen en de bruggepensioneerden (SWT). De twee vakbonden hebben besloten om een actie-aanzegging neer te leggen die onmiddellijk ingaat. Deze actie-aanzegging dekt alle acties in de sector die spontaan zouden kunnen starten of die zouden worden georganiseerd door onze gewestelijke afdelingen. 
Hoewel dit akkoord niet voor 100% beantwoordt aan de bezorgdheden van de werknemers in de sectoren van het wegvervoer en de logistiek, vinden de twee vakbonden dat dit akkoord gedeeltelijk bepaalde problemen oplost die zich stellen voor de transportwerknemers als gevolg van de maatregelen getroffen door de regering op het vlak van de eindeloopbaanproblematiek. Niettemin vinden ze dat het akkoord van de Groep van 10 niet meer is dan een compromis dat veel opofferingen eist van de werknemers. Als de federale regering eventueel weigert dit akkoord te concretiseren, dan zullen de twee centrales dat beschouwen als een nieuwe aanval tegen de oudere werknemers. 
Als de regering, die verklaart te rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de sociale partners, tegelijkertijd de resultaten van het sociaal overleg in vraag stelt, is dat onaanvaardbaar. 
BTB-ABVV en ACV-Transcom herinneren er aan dat de werknemers in de sector van het transport dubbel geraakt worden. Niet alleen moeten ze een antisociale politiek van de regering ondergaan, ze worden bovendien geconfronteerd met een sector die geteisterd wordt door sociale dumping die een aanzienlijk verlies aan jobs met zich meebrengt in de sector. 
De twee vakbonden hebben besloten om een actie-aanzegging neer te leggen die onmiddellijk ingaat. Deze actie-aanzegging dekt alle acties in de sector die spontaan zouden kunnen starten of die zouden worden georganiseerd door onze gewestelijke afdelingen. 
Als de ministerraad beslist om het compromisakkoord van de Groep van 10 niet te onderschrijven, zullen de twee centrales specifieke acties organiseren in de sector en zich inschrijven in de acties van de interprofessionele organisaties. 
Ze roepen op tot een ruime deelname van de sector aan de concentratie georganiseerd in gemeenschappelijk front op woensdag 11 maart in Brussel.