Nieuws

Geachte volksvertegenwoordiger, 
Op woensdag 27 februari zal u – als trouwe partijsoldaat – voor of tegen, maar wellicht voor het zogenaamde Taxidecreet stemmen. Hoewel we nog weinig illusies koesteren over de uitkomst van de stemming, willen we van de gelegenheid gebruik maken om u ons verhaal te vertellen. We verwittigen u, het is een onaangenaam verhaal, vol ontgoocheling en frustratie. Maar we hopen dat u ten minste de moeite neemt om dit verhaal tot het einde te lezen, zodat u precies weet waarvoor u gaat stemmen. 
Lees meer
jost
ACV-Transcom is zeer blij dat het parket opnieuw een groot bedrijf aanpakt in de strijd tegen sociale dumping. Vandaag werd bekend dat bij Jost Group, de tweede grootste transporteur van het land, onlangs 19 vrachtwagens in beslag zijn genomen. Het parket zou liefst 300 vrachtwagens willen laten stilleggen, maar het bedrijf kon dat via de rechtbank voorlopig verhinderen. De vrachtwagens zijn allemaal ingeschreven in Roemenië en Slovakije.
Lees meer
Stop social dumping
Open brief aan de werkgeversorganisaties uit het wegvervoer en autobus/car.
Op woensdag 4 juli wordt in het Europees Parlement gestemd over het “Mobility Package”. Dit is een belangrijke stap in de richting van een eerlijke en meer leefbare sector. Want de sectoren van goederenvervoer en personenvervoer over de weg worden zwaar getroffen door oneerlijke concurrentie. Soms georganiseerd door of in samenwerking met Belgische werkgevers. ACV-Transcom en BTB-ABVV roepen de werkgeversfederaties uit het goederenvervoer over de weg (FEBETRA, TLV, UPTR) en autobus/autocar (FBAA) op om – in het belang van zowel werknemers als werkgevers, en alle andere weggebruikers – ook hun stem in het debat te laten horen bij de verschillende politieke fracties.
Lees meer
In een open brief aan Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts, waarschuwen de sociale partners van de Vlaamse taxisector dat het ongewijzigd doorvoeren van het huidige ontwerpdecreet m.b.t. bezoldigd individueel vervoer, ernstige gevolgen zal hebben voor de Vlaamse steden. Naar analogie met wat er vandaag in Nederland gebeurt, kan men met de huidige tekst overlast, stijgende prijzen en een sociaal bloedbad verwachten. Werkgevers en werknemers zijn voorstander van een hervorming, zolang ze voldoende buffers inbouwt om de gekende uitwassen van de platformeconomie een halt toe te roepen.
Lees meer
Op 28 februari hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de richtlijn inzake de detachering van werknemers. Terwijl velen vieren, zijn de werknemers in de sector van het vervoer over de weg opnieuw teleurgesteld. Het werd nu bevestigd: het wegvervoer zal worden uitgesloten van de nieuwe detacheringsregels die gelijke beloning voor werknemers garanderen, ongeacht waar ze vandaan komen.
Lees meer
Betreft: Sociale partners sector vervoer en logistiek vragen politieke en administratieve overheden onmiddellijk het arrest C-434/15 van het Europees Hof betreffende platforms voor bemiddeling van vervoerdiensten toe te passen 
Het Europees Hof van Justitie heeft op 21 december 2017 verklaard dat een elektronische bemiddelingsdienst die personen via hun smartphone met bijbehorende app, in relatie brengt met chauffeurs die met hun eigen voertuig bezoldigd vervoer aanbieden tegen betaling, moet worden beschouwd als een “vervoersdienst” die onderworpen is aan de voorwaarden van vervoerondernemers.
Lees meer
vrachtwagens
Een nieuwe Europese detacheringsrichtlijn moet de sociale dumping op de arbeidsmarkt aanpakken. Maar die is voorlopig niet van toepassing voor de sector van het wegvervoer. Terwijl werknemers uit alle andere sectoren binnenkort recht hebben op het volledige loon van het land waar zij tijdelijk tewerk gesteld zijn, is dit voor chauffeurs niet het geval. Zij moeten wachten tot de nieuwe regels zijn opgenomen in het Europees mobiliteitspakket, dat nog in onderhandeling is. “Te laat, te weinig”, reageert Jan Sannen, sectorverantwoordelijke vervoer over de weg bij ACV-Transcom.
Lees meer
knelpuntberoep
De Vlaamse transportbedrijven trekken aan de alarmbel. Door de economische groei stijgt ook het aantal vacatures voor truckchauffeurs, maar de transportbedrijven krijgen deze niet ingevuld. Nochtans komt dit tekort niet uit de lucht gevallen. Een verhoging van de lonen en betere werkomstandigheden zijn deel van de oplossing, maar er is meer nodig.
Lees meer
Het minste dat je kan zeggen is dat het wegtransport ziek is, kanker heeft, en dat de koorts oploopt tot 39.5 graden. De Europese Commissie die voor dokter speelt, heeft op 31 mei haar behandeling voorgesteld en besloten dat één aspirientje voldoende is om de zieke te genezen. En als de zieke binnen een jaar of twee niet dood, maar ook niet beter is, moet er misschien overgegaan worden tot twee aspirientjes per dag. Nochtans zijn de Europese transportvakbonden van 9 lidstaten, waaronder ons land, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,… en enkele grote werkgeversorganisaties, het er grondig mee eens dat het nodig is om de kanker fatsoenlijk aan te pakken en te genezen.
Lees meer
Uber
Zeggen we binnenkort vaarwel aan de typisch Belgische KMO? Als het van de Federale regering afhangt, blijkbaar wel. Een voorstel dat op dit ogenblik op de regeringstafel ligt, zal ervoor zal zorgen dat KMO’s vervangen worden door een multinational die vanuit een ver fiscaal paradijs en via een online platform diensten aanbiedt van Belgen die geen enkele vorm van sociale bescherming genieten. Onder het voorwendsel dat ze de deeleconomie wil stimuleren, organiseert de federale regering zo oneerlijke concurrentie en creëert ze een leger van joblozen die staan te bedelen om je van punt A naar punt B te brengen. De sociale partners van de taxisector vragen dan ook aan de Regering om gehoord te worden, alvorens het geplande nieuwe statuut voor ‘occasioneel werk’ een sociaal bloedbad aanricht.
Lees meer
vrachtwagens
Vanaf vandaag 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens meer dan 3,5 ton in voege. Naast alle praktische problemen die het systeem bij de start nog kent, is ACV-Transcom vooral bang dat chauffeurs het gelag zullen betalen. Wij betreuren ook dat wij door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts niet werden uitgenodigd om samen met overheid en werkgevers te overleggen over ondersteunende maatregelen.
Lees meer
Eurotunnel Calais
Haar survivalkit bestaat uit fruit, water, een dekentje en extra sloten. Die moeten er voor zorgen dat er geen asielzoekers in haar bestelwagen kruipen. Kelly Hietbrink is chauffeur en neemt mij via Calais mee naar het Verenigd Koninkrijk.
Lees meer
Actie sociale dumping Thyssen
Na afloop van de actie tegen sociale dumping (24/07) zaten we aan tafel met Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werk. Daar stelden we de oplossing voor: onze 14 maatregelen tegen sociale dumping.
Lees meer
De federale minister van Werk, Kris Peeters, heeft op dinsdag 5 mei de sociale partners uit distributie en logistiek ontvangen voor een rondetafelgesprek over nachtwerk in de e-commerce. Nachtwerk moet volgens de regering mogelijk worden in de e-commerce of onlinehandel. Zo zou België een concurrentieel nadeel ten opzichte van het buitenland wegwerken, is de redenering. De vakbond waarschuwt voor overhaasting.
Lees meer
De Brusselse politierechtbank oordeelde dat Uber onder betaald personenvervoer valt en er dus geen sprake is van autodelen. Dat verkondigen we al lange tijd. De vakbond daarom afschilderen als conservatief is onjuist. We zijn niet per se tegen de komst van Uber, maar het is simpel: er zijn regels en die moet je volgen.
Lees meer
Vandaag organiseerde Bart Tommelein, staatssecretaris voor sociale fraude, een Ronde Tafel over sociale fraude en sociale dumping in de transportsector. Handhaving, controle van bestaande regels en een coherent vervolgingsbeleid bij fraude zijn prioritair voor de vakbonden. “Een loon van 300 euro per maand voor een Roemeense chauffeur die in België werkt, is onaanvaardbaar”, aldus Jan Sannen, sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom.
Lees meer
Een asociale regering werkt blijkbaar inspirerend voor de werkgeversfederaties van de transportsector. Een gezamenlijk voorstel van TLV, FEBETRA en UPTR houdt een loonsverlaging in voor de meerderheid van het rijdend personeel. De werkgevers misbruiken de invoering van een nieuwe functieclassificatie om een loonsverlaging voor de hele sector door te voeren.
Lees meer
ACV-Transcom en BTB-ABVV hebben akte genomen van de akkoorden die werden bereikt in de "Groep van 10" betreffende de oudere werklozen en de bruggepensioneerden (SWT).De twee vakbonden hebben besloten om een actie-aanzegging neer te leggen die onmiddellijk ingaat. Deze actie-aanzegging dekt alle acties in de sector die spontaan zouden kunnen starten of die zouden worden georganiseerd door onze gewestelijke afdelingen.
Lees meer
In de Brusselse taxisector is er heel wat beroering ontstaan sinds de alternatieve taxidienst Uber is neergestreken. Eurocommissaris Neelie Kroes schreeuwt van de daken dat de veroordeling door een Brusselse rechter ons teruggooit naar de 19de eeuw. Maar eigenlijk is het simpel: er zijn regels en die moet je volgen.
Lees meer