Lonen en vergoedingen

Klasse38u39u
1Magazijnmedewerker type 112,258511,9435
2Magazijnmedewerker type 2, 3, 512,828512,4990
2Schoonmaakpersoneel/Klusjesman (M/V)12,828512,4990
3Magazijnmedewerker type 4, 6, 713,164012,8280
4Magazijnmedewerker type 813,501013,1550
4Superviserende magazijnfunctie type 113,501013,1550
5Kwaliteitscontroleur13,838013,4835
5Superviserende magazijnfunctie type 213,838013,4835
6Superviserende magazijnfunctie type 314,123513,7605
8Superviserende magazijnfunctie type 414,409014,0395
(bedragen in euro)
  • Ploegenpremie: 7,5% van het barema-uurloon
  • Toeslag nachtarbeid: 12,5% van het barema-uurloon

Ploegenpremie

Als in het bedrijf met meer dan één uurrooster gewerkt wordt, hebben de arbeiders waarvan het uurrooster aanvangt voor 7 uur of eindigt na 19 uur, recht op een ploegenpremie van 7,5% van het barema-uurloon voor al de gepresteerde uren. Deze premie is niet cumuleerbaar met de toeslag voor nachtarbeid.

Nachtarbeid

Er wordt een toeslag voor nachtarbeid toegekend aan de werknemers van het niet-rijdend personeel die meer dan 5 uren presteren tussen 20.00u en 06.00u onder de volgende voorwaarden:
  • hetzij in de loop van een kalendermaand gedurende minimum 5 opeenvolgende dagen tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling met nachtprestaties (dus minimum 5 opeenvolgende dagen met meer dan 5u prestatie tussen 20.00u en 06.00u)
  • hetzij tewerkgesteld zijn in een gestructureerd ploegenstelsel; in dit geval wordt de toeslag enkel toegekend aan de werknemers van wie de arbeid nachtprestaties omvat.
De toeslag voor nachtarbeid is vastgesteld op 12,5% van het barema-uurloon en wordt toegekend voor alle uren (zowel arbeidsuren als wachturen) van de geleverde prestatie per nacht.
 

Anciënniteitstoeslag

Anciënniteitstoeslag + 1 jaar0,05450,0545
Anciënniteitstoeslag + 3 jaar0,11150,1115
Anciënniteitstoeslag + 5 jaar0,16850,1685
Anciënniteitstoeslag + 8 jaar0,22550,2255
Anciënniteitstoeslag + 10 jaar0,28250,2825
Anciënniteitstoeslag + 15 jaar0,33950,3395
Anciënniteitstoeslag + 20 jaar0,39650,3965