Arbeidsduur

Klassiek regime: 38u per week of 39u per week met 6 betaalde compensatiedagen.
 
Flexibiliteit: gemiddeld 38u per week over een periode van 6 maanden of gemiddeld 39 uur (compensatiedagen incl.)
Worden niet beschouwd als arbeidstijd maar als wachttijd (max. 2 uren per dag en 10 uren per week): de tijd dat de werkman ter beschikking staat van de werkgever, alhoewel hij geen prestaties kan leveren wegens de afwezigheid van voertuigen en/of van goederen waarmede hij zich zou moeten bezighouden. Indien de arbeidstijd en de wachttijd samen meer dan 8u bedragen, is een eetmaalvergoeding voorzien. Sinds 01.01.2012 bedraagt deze vergoeding 1,3390 euro.