Prestatieblad

Maandelijks moet een prestatieblad in 2 exemplaren worden opgesteld (één bestemd voor de chauffeur en één bestemd voor de werkgever). Het dient de volgende minimale voorschriften te bevatten:
  • de periode van referentie;
  • de identificatie van de werkgever;
  • de naam en de voornaam van de werknemer;
  • de anciënniteit van de werknemer in het bedrijf;
  • de dag en de datum van de dagelijkse prestaties;
  • de aard en de duur van de dagelijkse prestaties;
  • de gelijkstellingen en afwezigheden zoals ziekte, arbeidsongeval, tijdelijke werkloosheid, verlofperiode, klein verlet, feestdag, inhaalrust zondagwerk, enz.;
  • de eventuele opmerkingen;
  •  de opmaakdatum van het prestatieblad.