Wat doen wij?

Wij vertegenwoordigen de werknemers in de publieke omgeving van de Telecomsector. 
Wij onderhandelen rechtstreeks bij de werkgever over de tewerkstelling (zowel de kwaliteit van de tewerkstelling als de kwantiteit zoals loonaspecten, toelagen en vergoedingen). Dit aanvullend aan de periodiek onderhandelde collectieve overeenkomsten. Aspecten zoals werkzekerheid, arbeidsomstandigheden, loon, vorming, loopbaanmogelijkheden, sociale voordelen, … genieten daarbij veel aandacht. 
Wij streven naar een maximale communicatie met onze leden. Daartoe hebben we een democratisch gedragen beslissingslijn die start op de werkzetel om via gewestelijke vakbondsraden in een nationaal vakbondscomité tot een gedragen besluitvorming te komen. Een team van meer dan 200 militanten, hoofdmilitanten en vrijgestelden staat voor jou klaar. Wij nodigen je uit om contact te zoeken met een van deze militanten waarvan er zeker één In uw onmiddellijke werkomgeving actief is. De leden van het Telecom-team zullen je graag verwelkomen. 
Wij behartigen de individuele belangen van onze leden. Zo begeleiden we elk persoonlijk onderhoud met de onmiddellijke chef wanneer het onderhoud een impact kan hebben op het evaluatieresultaat. Wij begeleiden je bij de beroepsprocedure tegen een onrechtmatig evaluatieresultaat, begeleiden je bij een verhoor door de interne securitydiensten, wij verzorgen je verdediging voor de Raad van Beroep van Belgacom en B.I.P.T. met hiertoe speciaal opgeleide verdedigers, wij begeleiden je bij problemen rond geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en stress op het werk, ook bezorgen wij je informatie over je pensioenrechten als statutair en contractueel werknemer, verstrekken je info over het extra legaal pensioen dat je bij Belgacom kan verwerven en verzorgen je rechtsbijstand soms nodig bij een arbeidsongeval of welke ongelukkige werksituatie ook. Om maar enkele van de belangrijkste punten te noemen.
Wij beschermen de rechten van de gepensioneerden en bruggepensioneerden, zowel na een statutaire als een contractuele loopbaan. Dit betekent dat wij waken over verdergezette sociale voordelen zoals de hospitalisatieverzekering, telecomvoordelen, verkeersvoordelen, en dgl. Ook hun beslissingen, genomen in de Syndicale Raad der Anders-Actieven, zijn het resultaat van een regionaal opgestarte besluitvorming. 
Met een vakblad, periodieke flashes en infovergaderingen houden wij je als lid op de hoogte van het reilen en zeilen in je werkomgeving.