Toplonen verhogen is met vuur spelen bij Belgacom

In mei van dit jaar bespaarde Belgacom nog maar eens fors op de personeelskosten. Toch blijft de directie nieuwe dossiers voorleggen die nóg meer besparingen voor het personeel inhouden. De plannen van minister De Croo maken de discussie over deze dossiers onmogelijk. 
De directie blijft van privileges genieten, terwijl de werknemers moeten inleveren. We mogen niet vergeten dat de Belgacom-werknemers - net zoals alle werknemers – hard getroffen worden door de besparingsmaatregelen van de regeringen. 
Begin dit jaar kwam het tot een akkoord over de nieuwe structuur van de top van het bedrijf. Dat akkoord stelde juist een status quo van de salarissen van de directieleden voorop. Ook al was hun globale loonkost vorig jaar nog met bijna 8 procent gestegen. Door dit akkoord rond de plafonnering van de toplonen in twijfel te trekken, speelt minister De Croo met vuur.