Overheidsbelang bpost en Proximus broodnodig

Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo wil het mogelijk maken dat de overheid haar belangen in bedrijven zoals Proximus en bpost kan verkleinen of verkopen. Hij legt zijn voorstel vrijdag voor aan de ministerraad. Een overbodig voorstel, want zowel Proximus als bpost zijn beter af mét overheid. 
ACV-Transcom maakt zich uiteraard zorgen over deze intenties van Minister De Croo en over de gevolgen voor het personeel en de tewerkstelling bij bpost en Proximus (Belgacom). De minister is erg ijverig, dat moeten we hem nageven. Maar wat is het nut van een voorstel in te voeren dat zowel bij de vakbonden als de werkgevers overbodig is. 
Zo benadrukte dat Dominique Leroy, CEO van Proximus, dat ze het overheidsbelang van de overheid in Proximus niet wil zien dalen onder de vijftig procent. En laat nu dat net het wetsontwerp van Minister De Croo zijn. 
Om haar groeiplan voor Proximus door te voeren, is er een stabiele aandeelhouder nodig. Privatisering zou volgens haar voor sociale onrust zorgen, wat op zijn beurt veel tijd en energie vergt. Hierdoor zou het overheidsbedrijf zich niet kunnen focussen op de voortdurende veranderingen en snelle ontwikkelingen in de internetsector. De werknemers van Proximus hebben zware inspanningen gedaan om Proximus tot een telecombedrijf te maken dat als voorbeeld geld voor de omliggende landen. Hiervoor hebben ze heel wat veranderingen aanvaard. 
Het zou niet correct zijn om deze winstgevende bedrijven, Proximus en bpost, nu van de werknemers af te nemen. Want dat staat wel degelijk op het spel: een eventuele privatisering zal wegen op hun werkzekerheid. 
ACV-Transcom zal dinsdag de nodige opheldering vragen bij Koen Van Gerven, CEO van bpost. Een dringend onderhoud over de intenties van Minister De Croo is alleszins nodig.