ACV-Transcom: “nee” op cao Proximus en” ja” op vertrekplan

De beslissing voor de CAO en het vertrekplan is gevallen! De dossiers werden uiteindelijk toch opgesplitst in een cao-dossier en daarnaast een dossier voor het vertrekplan, zoals trouwens onze CEO in januari in haar communicatie had aangekondigd. ACV-Transcom heeft “NEEN” gezegd op de cao en” ja” op het vertrekplan. Hierbij een allereerste stand van zaken.
1. Vertrekplan
Dit dossier werd met unanimiteit door de drie syndicale organisaties goedgekeurd.
2. CAO/Renumeratie/ HR regels/engagementen
  • VSOA : 2 ja-stemmen
  • ACOD: 2 neen-stemmen en 1 ja-stem
  • ACV-Transcom: 4 neen-stemmen
Samen met de stemmen van de directie wordt dus een 2/3 meerderheid behaald, of 12 op 18 uitgebrachte stemmen. ACV-Trancom heeft onmiddellijk in een aansluitende verklaring bij haar volmondige neen-stem ook te kennen gegeven dat een protocol van niet akkoord zal ingediend.
Hiermee rekent ACV-Transcom erop om vooralsnog en aansluitende bij haar eerdere pogingen, toch nog uit de impasse te geraken. Immers, zoals de collega’s van ACOD opmerkten, is de cao eigenlijk niet door een meerderheid van het personeel goedgekeurd. Immers de 3 op 9 syndicale stemmen bieden maar een akkoord met de 9 stemmen van de Directie.
ACV-Transcom gaf een beknopte toelichting, met volgende punten:
  • Remuneratie
  • Stressuur
  • Invaliditeitsverzekering
  • Extra verlofdag met niet recurrent karakter
  • Maaltijdcheque zonder terugwerkende kracht
  • Merit met terugwerkende kracht


Nee op cao Proximus