Wedde

De bezoldiging van het personeel wordt maandelijks uitbetaald op de laatste werkdag van de maand. In december wordt de wedde pas uitbetaald op de eerste werkdag van de maand januari. Deze bezoldiging omvat:
  • de wedde;
  • de bezoldigingselementen beschouwd als deel uitmakend van de wedde;
  • de aanvullende bezoldigingselementen.