Vlaamse zorgverzekering

De aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering is verplicht voor de inwoners van Vlaanderen die ouder zijn dan 25 jaar. De inwoners van het Gewest Brussel mogen kiezen of ze al dan niet aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering.
Men kan aansluiten door het vastgestelde bedrag te betalen aan een Zorgkas die door een mutualiteit werd opgericht. De KGV heeft geen zorgkas opgericht. De statutaire werknemers van de NMBS-Groep kunnen vrij kiezen bij welke Zorgkas ze aansluiten.