Verlofregeling

Elk personeelslid heeft recht op een aantal bezoldigde, in principe vrij te kiezen verlofdagen.
  • Ben je jonger dan 45 jaar? Dan heb je recht op 24 dagen
  • Ben je jonger dan 50 jaar? Dan heb je recht op 25 dagen
  • Ben je ouder dan 50 jaar? Dan heb je recht op 26 dagen 
Boven het gewoon jaarlijks verlof wordt ieder jaar een aantal dagen bijkomend verlof toegekend. Dit bijkomend verlof is gelijk aan het aantal officiële feestdagen die met een zaterdag of een zondag samenvallen.