Toelage nacht- en weekendwerk

Voor statutaire werknemers bestaat er een toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagwerk.

Toelage nachtwerk

Er wordt aan het personeel een toelage voor nachtwerk toegekend voor:
  • het werk dat verricht wordt tussen 20 en 6 uur;
  • het werk dat verricht wordt tussen 6 en 8 uur, op voorwaarde dat de prestatie ten laatste om 6 uur is aangevangen.
De uren die recht geven op de toelage worden per prestatie afgerond, het gedeelte van een uur dat ten minste 30 minuten bedraagt wordt voor één uur geteld. De uren worden op het einde van de maand opgeteld. De toelage voor nachtwerk mag niet worden samengevoegd met het bijloon van 50% of 100% (overwerk) dat voor dezelfde uren wordt toegekend: in dat geval krijgt de bediende het grootste bedrag.
Deze toelage voor nachtwerk bedraagt 2,3231 euro(aan 100%) per uur.

Toelage zaterdagwerk

Het werk dat tussen 0 en 24 uur wordt verricht op de zaterdagen (die niet samenvallen met een wettelijke feestdag) wordt als zaterdagwerk beschouwd.
De uren die recht geven op de toelage worden per prestatie afgerond, het gedeelte van een uur dat ten minste 30 minuten bedraagt, worden voor één uur geteld. De uren worden op het einde van de maand opgeteld.
Het bedrag van deze toelage bedraagt 2,2035 euro per uur (aan 100%).

Toelage zondagwerk

Het werk dat tussen 0 en 24 uur wordt verricht op de zondagen en op de wettelijke feestdagen, wordt als zondagwerk beschouwd. Deze toelage wordt ook toegekend voor alle uren die je presteert op 24 en/of 31 december, op voorwaarde dat deze prestaties eindigen na 19 uur.
De bediende die wenst af te zien van de toelage voor zondagswerk, kan kiezen voor een compensatie in tijd. Indien mogelijk wordt dit toegestaan.
De uren die recht geven op de toelage worden per prestatie afgerond, het gedeelte van een uur dat ten minste 30 minuten bedraagt, wordt voor één uur geteld. De uren worden op het einde van de maand opgeteld.
Het bruto uurbedrag van deze toelage kan je berekenen door je bruto maandwedde te vermenigvuldigen met 12 en opnieuw te delen door 1976.