Productiviteitspremie

De productiviteitspremie is een maandelijkse premie voor het statutair personeel tot en met rang 3 van de hiërarchie.

Hoe wordt de productiviteitspremie berekend?

De premie wordt berekend volgens een formule, die rekening houdt met de volgende elementen:
  • uurbedrag van de premie;
  • aantal uren prestaties die recht geven op de premie;
  • individueel beoordelingscijfer;
  • harmoniseringscoëfficiënt.
De productiviteitspremie van het treinbesturings- en treinbegeleidingspersoneel wordt berekend op basis van het uurbedrag van de premie, het aantal uren prestaties die recht geven op de premie, een individuele beoordelingscoëfficiënt en een collectieve beroepscoëfficiënt.

Vermindering premie

Vanaf de prestaties van de maand juni 2000 wordt op het premiebedrag een vermindering toegepast van 37,18 euro per maand (aan 100%) voor de personeelsleden die behoren tot de graden van de rangen 9 tot en met 4.
Als deze vermindering een negatief saldo tot gevolg heet, wordt dit saldo buiten beschouwing gelaten.
Voor de rangen 3 wordt de vermindering toegepast op de premie van de betrokken maand en wordt ingehouden bij de semestriële betaling ervan.
Hierdoor werden alle schaalbedragen op 1 juli 2000 met 446,21 euro per jaar aan 100% verhoogd.