Overplaatsing

Voor een overplaatsing heb je formulier P 39 nodig. Je kan dit document bekomen bij je onmiddellijke chef. Lees grondig alle informatie die ook op de keerzijde is vermeld. Vul het behoorlijk in zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan bij de uitvoering van je vraag.
Bij twijfel kan je steeds een plaatselijk afgevaardigde of de vrijgestelde van de ACV-Transcom raadplegen.