Mutualiteit

Bij je aanwerving als statutair word je automatisch en verplicht opgenomen in de mutualiteit van de Belgische Spoorwegen. Deze mutualiteit heet 'de Kas der Geneeskundige verzorging van de Belgische Spoorwegen' (KGV). De KGV heeft verschillende Geneeskundige Centra. Het is je werkzetel die bepaalt tot welk Geneeskundig Centrum je behoort.
Voor specifieke vragen kan je terecht bij de Mutualiteit zelf:
02/525 35 56

Ziek. Wat nu?

Ben je ziek, dan licht je je onmiddellijke chef zo vlug mogelijk in. Je moet ook een speciaal formulier laten invullen door de behandelende geneesheer en dit zo vlug mogelijk opsturen naar dat Geneeskundig Centrum. Op het ingevulde ziekteformulier moet worden vermeld of je al dan niet buiten mag.
  • Je mag buiten:
Als je buiten mag, ben je verplicht je op dat Geneeskundig Centrum aan te bieden. Bij een eerste ziekte mag je je op een ander centrum aanbieden (bv. dichter bij je woonplaats).
  • Je mag niet buiten:
Als je niet buiten mag, blijf je gewoon thuis. In bijna alle gevallen zal er een controlegeneesheer bij je aanbellen.
De medische getuigschriften moeten, na het aanbrengen van het kleefstrookje KGV naar het Gewestelijk Geneeskundig Centrum, waarvan je afhangt, overgemaakt worden (niet naar dat van je vrije keuze).

Terugbetaling

De terugbetaling kan gebeuren bij je wedde of op je bankrekening. Je kan steeds een volgnummer, bestaande uit 2 cijfers, zelf invullen in de voorziene vakjes. Dit volgnummer wordt dan vermeld bij de terugbetaling. Zo kan je de terugbetalingen nakijken en opvolgen.

Geneeskundige centra

Gewestelijk Geneeskundig Centrum Antwerpen
Anneessensstraat 1-3 bus 1, 2018 Antwerpen
Ombudsdienst KGV 03/204 28 86 (Diensttelefoon: 921/28 86)
 
Gewestelijk Geneeskundig Centrum Hasselt
De Schiervellaan 26, 3500 Hasselt
Ombudsdient KGV 011/29 80 22 (Diensttelefoon: 931/80 22)
Gratis nummer 0800/95 481
 
Gewestelijk Geneeskundig Centrum Mechelen
Leuvensesteenweg 30, 2800 Mechelen
Ombudsdienst KGV 015/40 23 88 (Diensttelefoon: 912/23 88)
 
Gewestelijk Geneeskundig Centrum Brussel
Vooruitgangstraat 86, 1030 Brussel
Ombudsdienst KGV 02/224 63 85 (Diensttelefoon: 911/46 311)
Gratis nummer: 0800/95 480
 
Gewestelijk Geneeskundig Centrum Brugge
Stationsplein 5, 8000 Brugge
Ombudsdienst KGV 050/30 24 54 (Diensttelefoon: 901/24 54)
Gratis nummer: 0800/95 483
 
Gewestelijk Geneeskundig Centrum Gent
Station Gent-Sint-Pieters, 9000 Gent
Ombudsdienst KGV 09/241 25 85 (Diensttelefoon: 991/25 85)