Hospitalisatieverzekering

De mutualiteit van de NMBS (KGV) biedt een gratis collectieve hospitalisatieverzekering aan. Die dekt de kosten verbonden aan een hospitalisatie in een tweepersoonskamer. Op vrijwillige basis kan, mits het betalen van een premie, een hospitalisatieverzekering aangegaan worden voor het verblijf in een éénpersoonskamer.

Andere voordelen: sociale solidariteit

Deze sociale solidariteit geeft bijkomende voordelen aan alle statutaire werknemers die door de verplichte ziekteverzekering niet worden voorzien. Er worden financiële tussenkomsten gegeven voor:
 • de aankoop van geneesmiddelen;
 • de ziekenhuisopname;
 • de aankoop of de huur van medisch materieel;
 • de tandverzorging en tandprothesen;
 • de brillen en de contactlenzen;
 • gehoorapparatuur;
 • de orthopedische schoenen en zolen;
 • logopedie;
 • osteopathie;
 • acupunctuur;
 • chiropractie;
 • Eurocross.
De sociale hulp, onze voornaamste bekommernis, heeft tot doel de zwaksten te helpen. Deze hulp wordt verstrekt op het vlak van:
 • de financiële regelingen;
 • de thuiszorg;
 • de gehandicapte kinderen.