Haard- en standplaatstoelage

  • De haardtoelage wordt toegekend aan het gehuwde personeelslid of het personeelslid dat samenleeft.
Als beide echtgenoten (of samenlevenden) personeelslid zijn van een dienst van de openbare sector waarop de haard- of standplaatstoelage van toepassing is, duiden ze een van de twee aan aan wie de toelage zal uitbetaald worden.
  • De haardtoelage geldt ook voor het alleenstaand personeelslid van wie één of meer kinderen, die recht geven op kinderbijslag, deel uitmaken van het gezin.
  • De standplaatstoelage wordt toegekend aan de andere bedienden.

Hoeveel bedraagt de haardtoelage?

De haardtoelage bedraagt:
Globale jaarwedde aan 100%Jaarbedrag haardtoelage
Tot en met 16 099,84 euro719,89 euro
Van 16 099,84 tot en met 16 459,77 euro

Verschil 16 819,73 euro - globale jaarwedde tegen 100 %
Van 16 459,77 tot en met 18 329,27 euro359,95 euro
Van 18 329,77 tot en met 18 689,21 euro
Verschil 18 689,22 euro - globale jaarwedde tegen 100%
18 689,21 euro en meer0

Hoeveel bedraagt de standplaatstoelage?

De standplaatstoelage bedraagt:
Globale jaarwedde aan 100%Standplaatstoelage aan 100%

Tot en met 16 099,84 euro
 359,95 euro
Van 16 099,85 tot en met 16 279,8 euro
Verschil 16 459,79 euro - globale jaarwedde tegen 100%
Van 16 279,81 tot en met 18 329,27 euro
179,98 euro
18 329,28 euro tot en met 18 509,24 euro
Verschil 18 509,24 euro - globale jaarwedde tegen 100%
18 509,25 euro en meer0