Gratis met de trein

Als statutair personeelslid heb je recht op verkeersvoordelen. Voor het binnenlands treinverkeer krijg je een vrijkaart. Deze vrijkaart is geldig op de spoorwegnetten van de Benelux.

Voordelen binnenlands treinverkeer

Voor de bedienden en hun gezinsleden worden er eveneens vrijbiljetten (Benelux) toegekend.
De persoon die met de bediende wettelijk samenwoont kan ook genieten van verkeersvoordelen in binnenverkeer. Deze toestand moet aangetoond worden door midden van een kopie van de verklaring wettige samenwoning en een uittreksel uit het bevolkingsregister die de effectieve samenwoning van 2 jaar bewijst.
Het aantal biljetten (R = rechthebbende / E = echtgenote of echtgenoot / K = kind / S = samenwonende):
 

Dienstanciënniteit
5 jaar5-10 jaar+10 jaar
Bediende alleenR243644
Gehuwde bediende zonder kinderenR/E/S per persson243644
Gehuwde bediende met kinderenR/E/S/K per persoon243036
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende zonder kinderenE/S243644
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende met kinderenS/E/K per persoon243036
 Wees243644

Internationaal treinverkeer

Een statutair personeelslid heeft elk jaar recht op twee gratis biljetten Thalys of Eurostar naar een aantal bestemmingen. Meer informatie kan je bekomen bij je vrijgestelde ACV-Transcom.
Na 1 jaar effectieve dienst heb je ook nog recht op een internationale verminderingskaart (FIP) en op een aantal vrijbiljetten internationaal verkeer. Er zijn gunsttarieven voor: Eurostar, Thalys en de TGV Brussel-Frankrijk. Deze treinen zijn zonder beperking op het aantal reizen toegankelijk voor alle rechthebbenden en begunstigden van verkeersvoordelen in binnenverkeer. De gunstprijs van het biljet varieert naargelang het af te leggen traject en de rijtuigklasse.