Betaald gelegenheidsverlof

Aard van de gebeurtenisToegestaan maximum en periode van toekenning
Huwelijk van de bediende4 dagen, te kiezen in de week waarin de gebeurtenis valt en/of de week daarna.
Bevalling van de echtgenote of de persoon met wie de bediende wettelijk samenleeft.10 dagen, te kiezen binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de bevalling.
Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of de persoon met wie de bediende wettelijk samenleeft4 dagen, te kiezen in de week van het overlijden en/of de week daarna.
Huwelijk, priesterwijding of aflegging van de kloostergelofte van een kind.2 dagen, te kiezen in de week waarin de gebeurtenis valt en/of de week daarna.
Overlijden van een bloed- of aanverwant, ongeacht de graad, die bij de bediende inwoont.2 dagen, te kiezen in de periode van 7 dagen vanaf de dag van het overlijden.
Verandering van standplaats, in het belang van de dienst, wanneer de overplaatsing een tussenkomst van de Maatschappij vereist.2 dagen, te kiezen in de week waarin de verhuisdag valt en/of de week daarna.
Overlijden van een bloed- of aanverwant in de 2e graad die niet bij de bediende inwoont.1 dag, te kiezen in de periode van 7 dagen vanaf de dag van het overlijden.
Opvangverlof (adoptie of pleegvoogdij)een ononderbroken periode van maximum 6 weken, wanneer bij aanvang van het verlof het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt en maximum 4 weken in de andere gevallen.