Arbeidsongeval

Bij elk ongeval, hoe klein de kwetsuur ook kan lijken, moet je een aangifte doen. Behalve in ernstige en dringende gevallen, laat je je verzorgen door de dokter van het Geneeskundig Centrum. Tracht bij elk ongeval getuigen te hebben (voorbijgangers, collega’s,...) en verwittig of laat je onmiddellijke chef verwittigen.