Arbeidsduur

De wekelijkse arbeidsduur van 40 uren wordt verminderd tot de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 36 uren door de jaarlijkse toekenning van 13 compensatieverlofdagen en 13 kredietdagen.

Compensatieverlofdag

Per periode van 28 dagen moet er één compensatieverlofdag (CV) genomen worden. Voor het treinpersoneel worden de dagen in de reeks verwerkt. Voor het personeel met glijdende uren kan één compensatiedag per maand en in een zelf gekozen maand twee dagen genomen worden, op voorwaarde dat er voldoende uren werden gewerkt.
De regeling wordt in een brochure door de onmiddellijke chef aan de betrokken personeelsleden overhandigd. Voor de personeelsleden met een universitaire opleiding en sommige hogere ambtenaren geldt een andere regeling.

Kredietdagen

De kredietdagen (KD) ben je niet verplicht maandelijks op te vragen.
Er is een beperkte opsparing mogelijk, zonder dat het aantal overgedragen kredietdagen meer dan 35 per jaar mag bedragen.