Protocol sociaal akkoord afgewezen

Het protocol van sociaal akkoord van de Belgische Spoorwegen 2016-2018: rode kaart en ingediende stakingsaanzegging!
De instanties van ACV Transcom en ACOD Sector Spoor hebben zich gisteren gebogen over het protocol van sociaal akkoord 2016-2018, dat door de directie van de Belgische spoorwegen werd uitgewerkt. Hun standpunt is unaniem: het protocol wordt volledig afgewezen!
Dit protocol van sociaal akkoord is de vertaling van maatregelen die voortvloeien uit het strategisch plan van de minister Galant. Deze maatregelen hebben een invloed op werkgelegenheid, de veiligheid van de reizigers en het spoorwegpersoneel, op de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, flexibiliteit en het verlof.
Er is GEEN ENKEL overleg geweest. De erkende organisaties zijn geraadpleegd, of geïnformeerd, maar verder gingen de ontmoetingen niet. De spoordirectie legt zijn visie op, zonder te luisteren, en wil al deze maatregelen doordrukken.
Sinds vele maanden en door middel van diverse sensibiliseringsacties hekelen de erkende organisaties de echte gevaren van dit strategisch plan voor zowel de toekomst van het spoor en zijn personeel als voor de kwaliteit van de dienstverlening voor de reizigers.
Wij hebben de timing van de vergaderingen gerespecteerd en we hebben alles geprobeerd om de dialoog te bevorderen. Het is de houding van de directie die verantwoordelijk is voor het falen van het overleg. We hebben dit een laatste keer aan de kaak gesteld tijdens het Sturingscomité van vandaag, 9 december 2015.
Bij deze gelegenheid hebben we, mede door de koele atmosfeer, geen andere keuze dan de indiening, in gemeenschappelijk front, van een stakingsaanzegging voor zowel 6 en 7 januari, als voor 21, 22 en 23 januari 2016.