Hou het treinpersoneel aan boord van de trein!

In het kader van onze campagne ‘Red onze trein’ vraagt ACV-Transcom op 29 oktober aandacht voor het treinpersoneel. Het krijgt daarin steun van het ETF (Europese vakbond voor transportwerknemers), dat tegelijkertijd een campagne om het treinbegeleidingspersoneel aan boord van de trein te houden in een tiental Europese landen lanceert. 
Enkele weken geleden lanceerde ACV-Transcom de campagne ‘Red onze trein’. We wilden de reiziger waarschuwen voor de gevolgen van het plan Galant. We zijn nog maar enkele weken verder en twee van onze grootste bezorgdheden krijgen jammer genoeg al meer vorm. 
Economie boven dienstverlening 
In de hoorzitting van de Kamercommissie achtte CEO Jo Cornu een stijging van de ticketprijzen immers noodzakelijk om aan inkomstenzijde meer te ontvangen. Enkele dagen later drukte hij in de pers zijn voornemen uit om in de toekomst 20% van de treinen zonder treinbegeleiding te laten rijden om aan uitgavenzijde minder te moeten spenderen. Het wordt hiermee maar al te duidelijk dat de publieke dienstverlening plaats moet ruimen voor een economisch discours. 
Geen treinbegeleiders 
In sommige Europese landen wordt er om budgettaire redenen al voor gekozen om geen treinbegeleiders meer in te schakelen. Met desastreuze gevolgen trouwens. Op 23 oktober 2015 heeft een passagier in Denemarken zijn been verloren omdat hij bij het vertrek met zijn been tussen de deur zat . Op 25 oktober werd in Frankrijk gepubliceerd dat regionale treinen zonder treinbegeleiding plaatsen geworden zijn waar agressie welig tiert, terwijl reizigers op de deur van de treinbestuurder kloppen voor hulp en bijstand terwijl die zich verder moet proberen te concentreren op het besturen van de trein. 
Treinbegeleider = essentieel 
Met deze campagne willen we duidelijk maken dat voor ons een treinbegeleider essentieel is. Een treinbegeleider controleert niet alleen de vervoerbewijzen maar is er om de reiziger op zijn of haar bestemming te brengen en om de reiziger zo goed mogelijk te informeren! Treinbegeleiders zijn het enige contact als het loket in het station (of het station zelf) al is gesloten! Treinbegeleiders waken niet alleen over het maatschappelijk veiligheidsgevoel, maar spelen ook een belangrijke rol in de operationele veiligheid van het spoorsysteem, met taken zoals het controleren van de deuren en het vertrek van de trein.
ACV-Transcom is van oordeel dat de visie van Jo Cornu om kosten te besparen door professionele treinbemanning op de treinen af te schaffen in strijd is met de doelstelling om meer mensen op te trein te houden en te krijgen. Samen met ETF vragen we de autoriteiten om het belang van een professionele treinbegeleiding op de treinen te erkennen. 
Blinde besparingen mogen een kwaliteitsvolle dienstverlening niet in de weg staan. En ja Meneer Cornu en Mevrouw de Minister: treinbegeleiding maakt daar integraal deel van uit. 
Net zoals in een tiental Europese landen, zullen om al deze redenen de reizigers van de bedreigde lijnen (vooral het S-voorstadsnet en de landelijke treinen) op donderdag 29 oktober gesensibiliseerd worden over de dreigende afschaffing van de treinbegeleiders op hun treinen. De flyers zullen uitgedeeld worden in de stations : Brussel-Zuid, Leuven , Mechelen, Aalst, Geraardsbergen, Zottegem, Dendermonde en talrijke stations in Wallonië.