Nieuws

De drie overheidsvakbonden van ACV hadden donderdag een overleg met premier Michel. Ze bespraken met hem de afschaffing van de statutaire benoemingen en maakten hierover nog eens duidelijk hun standpunten weer. Er werd gezamenlijk beslist om een werkgroep samen te stellen die zich zal buigen over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel.
Lees meer
La CSC-Transcom a pris connaissance ce matin de la volonté du Ministre Bellot de déposer un projet de loi sur le service minimum. Rien de nouveau sous le soleil, dès 2014, cela était annoncé dans l’accord de gouvernement. Pour la CSC-Transcom, un dialogue social basé sur le respect mutuel et visant à la recherche de solutions est la seule façon d’éviter les conflits.
Lees meer
In het kader van de begrotingsbesprekingen van 2017 heeft de regering beslist om enkele hervormingen door te voeren, waaronder die van het pensioensysteem. Zowel het spoorwegpersoneel in zijn geheel als het rijdend personeel in het bijzonder worden hard getroffen door de beleidskeuzes van de regering. Wat staat er in de beleidsverklaring?
Lees meer
Op maandag 25 januari waren enkele vertegenwoordigers van de Britse spoorbonden op bezoek in Brussel. Zij deelden in een volle zaal hun ervaringen over de gevolgen van de privatisering van de spoorwegen. Met het plan Galant in het vooruitzicht kunnen we hieruit zeker een aantal lessen trekken en ons discours tegen verdere besparingen kracht bijzetten. Progress Lawyers Network organiseerde de conferentie in samenwerking met ACV-CSC Transcom en ACOD-Spoor - CGSP-Cheminots.
Lees meer
Tijdens de vergadering van 12 januari werden de plooien tussen directie en bonden opnieuw gladgestreken. Het overleg verliep positief en er volgde een vergaderkalender van 10 vergaderingen tot eind februari waarin de tewerkstelling aan bod zal komen, maar waarin ook het debat zal worden heropend over de reeds genomen maatregelen. Hieronder kan u het verloop van de laatste weken lezen met antwoorden op de vragen hoe het komt dat er eerst een stakingsaanzegging was, waarom die daarna deels werd ingetrokken en waarom er nu toch een doorbraak is, waardoor de stakingsdreiging van de baan is.
Lees meer
Voor niet-ingewijden is het altijd bevreemdend wanneer een sociaal conflict ineens uitbarst en een stakingsaanzegging op tafel wordt gelegd. Dat er nu een stakingsaanzegging van vijf dagen op tafel ligt, nadat er volgens de directie van de Belgische Spoorwegen al negen maanden onderhandeld werd, lijkt nog vreemder. En toch is er een verklaring…
Lees meer
Hou het treinpersoneel op de trein
In het kader van onze campagne ‘Red onze trein’ vraagt ACV-Transcom op 29 oktober aandacht voor het treinpersoneel. Het krijgt daarin steun van het ETF (Europese vakbond voor transportwerknemers), dat tegelijkertijd een campagne om het treinbegeleidingspersoneel aan boord van de trein te houden in een tiental Europese landen lanceert.
Lees meer
Red onze trein
ACV-Transcom voerde vanmorgen een brede informatiecampagne bij de reizigers om ze te informeren over de achterliggende bedoelingen van het moderniseringsplan van minister Galant.
Lees meer
ACV-Transcom heeft zich altijd verzet tegen liberalisering en heeft over de jaren verschillende acties gevoerd op nationaal en Europees niveau. Tevergeefs, de Europese richtlijnen hielden vast aan de liberaliseringsgedachte.
Lees meer
De treinbestuurdersvakbond ASTB besliste zeven zaterdagen te staken. ACV-Transcom geeft voorrang aan overleg en sociale dialoog en dus zijn deze stakingen niet op zijn plaats.
Lees meer
Deze ochtend verscheen een brief van Jo Cornu, CEO van de NMBS, in de pers. De bekendmaking van de brief en de inhoud ervan vormt geenszins een aanzet tot herstel van het vertrouwensklimaat. Een bewuste provocatie?
Lees meer
Het standpunt van ACV-Transcom over minimale dienstverlening is duidelijk: het is een theoretische oefening die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht. De bedoeling van de rechtse coalitie bestaat er enkel en alleen in om het stakingsrecht uit te hollen.
Lees meer