Ziekte

Je moet een onderscheid maken tussen ziekte of een ongeval buiten het werk en een arbeidsongeval. Voor beide gevallen moet je verschillende stappen ondernemen.
In ieder geval moet het niet-statutair personeel zich aansluiten bij een mutualiteit van zijn/haar keuze, zoals bijvoorbeeld de CM (Christelijke Mutualiteit).

Ziekte of ongeval buiten dienst. Wat nu?

Je kan niet gaan werken door ziekte of een ongeval. Hoe ga je te werk?
  • Verwittig zo snel mogelijk (en in ieder geval vóór aanvang van de prestatie) je onmiddellijke chef van de reden van de afwezigheid.
  • Op de eerste dag van elke periode van afwezigheid moet een geneesheer naar keuze de arbeidsongeschiktheid vaststellen. Deze vult het formulier 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' A111 in.
  • De geneesheer moet ook een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van de mutualiteit invullen. Dit bezorg je zo snel mogelijk aan de mutualiteit.
  • Ligt zo snel mogelijk je onmiddellijk chef in van de duur van de afwezigheid.
  • Kan je de woning verlaten? Ga dan naar het Gewestelijk Centrum voor Bedrijfsgeneeskunde (GCBG) van jouw keuze. 
  • Kan je de woning niet verlaten? Dan komt de geneesheer van HR-Rail ter plaatse.
  • Voor de eerste dagen van de arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. De toekenningsvoorwaarden verschillen naargelang het statuut van de werknemer.

Een arbeidsongeval. Wat nu?

Ben je het slachtoffer van een arbeidsongeval, licht dan zo snel mogelijk de onmiddellijke chef in.
De schadeloosstelling gebeurt via de maatschappij AXA Belgium NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel (dienst arbeidsongevallen).
Je kan je kosteloos laten verzorgen op het Gewestelijk Centrum voor Bedrijfsgeneeskunde van HR-Rail.