Vakantiegeld

Iedereen die voor de NMBS werkt, heeft recht op vakantiegeld. De berekening verschilt wel of je nu arbeider of bediende bent. Voor jonge werknemers met een eerste job, kan er een speciale regeling getroffen worden.

Vakantiegeld arbeiders

Alle arbeiders die recht hebben op het volledige verlof hebben eveneens recht op volledig vakantiegeld.
Het vakantiegeld bedraagt 15,38% van de tijdens het vakantiedienstjaar* aan de RSZ aangegeven bezoldiging.
 
*Het vakantiedienstjaar is het jaar dat het jaar waarin de vakantie genomen wordt, voorafgaat. De arbeiders ontvangen geen loon voor verlofdagen.

Vakantiegeld bedienden

Op het ogenblik dat de bediende zijn vakantie neemt, betaalt de werkgever hem/haar het volgende uit:
  • de normale maandwedde;
  • een dubbel vakantiegeld (3 weken en 3 of 4 dagen van de 4de week). Voor de 12 maanden tewerkstelling is dit 92% van de maandwedde.

Vakantiegeld jonge werknemers

Onder bepaalde voorwaarden kan de jonge werknemer die een eerste job na zijn studies krijgt, aanspraak maken op vakantiegeld alsof hij gedurende het hele jaar had gewerkt.
De voorwaarden zijn dezelfde zoals voorzien bij het toekennen van de vakantieverlofdagen.
Berekening van de jeugdvakantie-uitkering
De vergoeding die je krijgt voor de jeugdvakantiedagen bedraagt 65% van het gemiddeld dagloon dat je hebt op je eerste genomen jeugdvakantiedag. Dit dagbedrag geldt dan voor alle jeugdvakantiedagen die je nog opneemt.
Betaling van de jeugdvakantiedagen
Deze dagen worden niet door HR-Rail bezoldigd, maar de vakantiedagen worden uitbetaald door de RVA via een plaatselijk secretariaat van het ACV. Je moet er het formulier C 103 - dat je van HR-Rail krijgt - afgeven.