Loon en vergoedingen

De bezoldiging van een niet-statutaire werknemer omvat de globale wedde en aanvullende bezoldigingselementen.

Globale wedde

Onder de globale wedde verstaan we de wedde van de werknemer plus eventuele toeslagen (zoals de toeslagen verbonden aan bepaalde graden).
Op basis van je anciënniteit krijg je op regelmatige tijdstippen een hoger weddebedrag. Voor alle graden is dat na 1, 2 en 3 jaar dienst. Daarna gebeurt de verhoging meestal tweejaarlijks.
In de meeste gevallen stap je na 4 jaar over naar een hogere weddeschaal.

Aanvullende bezoldigingselementen

Naast je wedde heb je als niet-statutaire werknemer ook recht op aanvullende bezoldigingselementen. Dit zijn bijvorbeeld:
  • haard- of standplaatstoelage;
  • productiviteitspremie;
  • toelage voor nacht-, zaterdag- of zondagswerk;
  • andere toelagen en vergoedingen ook toegekend aan het statutair personeel;
  • vakantiegeld;
  • jaarpremie;
  • ...