Gratis met de trein

Niet-statutaire werknemers hebben heel wat verkeersvoordelen voor binnenlands en internationaal spoorvervoer.

Voordelen binnenlands treinverkeer

De tijdelijke bedienden ontvangen een vrijkaart geldig op het NMBS-net.
Je ontvangt ook, net als je begunstigde gezinsleden, vrijbiljetten onder hetzelfde stelsel als de statutaire bedienden.
Aantal vrijbiljetten(R = rechthebbende / E = echtgenote of echtgenoot / K = kind / S = samenwonende):

Dienstanciënniteit
5 jaar 5-10 jaar +10 jaar
Bediende alleen R 24 36 44
Gehuwde bediende zonder kinderen R/E/S per persson 24 36 44
Gehuwde bediende met kinderen R/E/S/K per persoon 24 30 36
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende zonder kinderen E/S 24 36 44
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende met kinderen S/E/K per persoon 24 30 36
 Wees 24 36 44
 
Iedere rechthebbende op vrijbiljetten Benelux (bediende, echtgeno(o)t(e), persoon waarmee hij/zij samenwoont en kinderen van meer dan 6 jaar) ontvangt een legitimatiebewijs dat recht geeft op een korting van 50% bij aankoop van biljetten op het NMBS-net.

Internationaal treinverkeer

Er zijn gunsttarieven voor Eurostar, Thalys en de TGV Brussel-Frankrijk. Deze treinen zijn zonder beperking van het aantal reizen toegankelijk voor alle rechthebbenden en begunstigden op verkeersvoordelen in binnenverkeer.
De gunstprijs van het biljet varieert naargelang het af te leggen traject en de rijtuigklas.