Gratis met de trein

Niet-statutaire werknemers hebben heel wat verkeersvoordelen voor binnenlands en internationaal spoorvervoer.

Voordelen binnenlands treinverkeer

De tijdelijke bedienden ontvangen een vrijkaart geldig op het NMBS-net.
Je ontvangt ook, net als je begunstigde gezinsleden, vrijbiljetten onder hetzelfde stelsel als de statutaire bedienden.
Aantal vrijbiljetten(R = rechthebbende / E = echtgenote of echtgenoot / K = kind / S = samenwonende):

Dienstanciënniteit
5 jaar5-10 jaar+10 jaar
Bediende alleenR243644
Gehuwde bediende zonder kinderenR/E/S per persson243644
Gehuwde bediende met kinderenR/E/S/K per persoon243036
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende zonder kinderenE/S243644
Overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende met kinderenS/E/K per persoon243036
 Wees243644
 
Iedere rechthebbende op vrijbiljetten Benelux (bediende, echtgeno(o)t(e), persoon waarmee hij/zij samenwoont en kinderen van meer dan 6 jaar) ontvangt een legitimatiebewijs dat recht geeft op een korting van 50% bij aankoop van biljetten op het NMBS-net.

Internationaal treinverkeer

Er zijn gunsttarieven voor Eurostar, Thalys en de TGV Brussel-Frankrijk. Deze treinen zijn zonder beperking van het aantal reizen toegankelijk voor alle rechthebbenden en begunstigden op verkeersvoordelen in binnenverkeer.
De gunstprijs van het biljet varieert naargelang het af te leggen traject en de rijtuigklas.