Bijdrage en voordelen

Je ACV-Transcom-lidmaatschap staat borg voor een deskundige begeleiding tegenover de administratie en de diensten waar uw werknemersproblemen aanleiding toe geven. Een juridisch advies, de samenstelling van een administratief dossier, een praktische inlichting, enz, is een vorm van dienstbetoon die u verkrijgt door uw syndicaal lidmaatschap.
Naast een abonnement op het vakblad ‘Transcom-Info’, dat nieuws brengt op beroepsvlak, geeft je lidmaatschap ook recht op een aantal financiële voordelen.

Stakerssteun

Tijdens een staking heeft een lid van ACV-Transcom recht op:
  • 1/4 van de vergoeding na 1 maand lidmaatschap;
  • 1/2 van de vergoeding na 3 maand lidmaatschap;
  • een volledige vergoeding na 6 maand lidmaatschap.

Rechtsbijstand

Er wordt rechtsbijstand voorzien op beroepsvlak.

Voorbereiding proeven

We hebben een documentatiecentrum met vragenreeksen van de vroeger georganiseerde proeven.

Syndicale premie

Onze leden ontvangen op het einde van het jaar een syndicale premie. Zij worden door HR-Rail in het bezit gesteld van een attest van het Syndicaal Fonds, dat zij ons afgeven ter gelegenheid van de uitbetaling van de premie.