Arbeidsduur

Omdat de effectief gewerkte 40 uren hoger liggen dan de wekelijkse arbeidsduur van 36 uren, heeft een werknemer recht op compensatie- en kredietdagen.

Compensatiedagen

Bij de Belgische Spoorwegen wordt de wekelijkse arbeidsduur van 40 uur verminderd tot de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren door de jaarlijkse toekenning van 13 bijkomende compensatieverlofdagen.
Per periode van 28 dagen moet er een compensatiedag genomen worden. Voor het treinpersoneel worden de dagen in de reeks verwerkt.
Voor het personeel met glijdende uren kan een compensatiedag per maand en in een zelf gekozen maand twee dagen genomen worden op voorwaarde dat er voldoende uren werden gewerkt.

Kredietdagen

Vanaf 1 januari 1999 werd de arbeidsduur nogmaals verminderd tot een equivalent van 36 uur per week. Hiervoor worden 13 kredietdagen toegekend.
De kredietdagen (KD) ben je niet verplicht maandelijks op te vragen. Er is een beperkte opsparing mogelijk, zonder dat het aantal overgedragen kredietdagen meer dan 35 per jaar bedragen.