Ziekte tijdens/voor verlofperiode

  • Als je ziek valt tijdens je verlofperiode, dan zijn die verlofdagen onherroepelijk verloren. Duurt je ziekte langer dan de verlofperiode, dan gaat de afwezigheid wegens ziekte in op de eerste kalenderdag ná de verlofperiode.
  • Word je ziek vóór het begin van je aangevraagde of goedgekeurde verlofperiode, dan ben je die verlofdagen niet kwijt (de verlofperiode wordt geannuleerd voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte).
  • Eindigt de ziekteperiode vóór het einde van de aangevraagde of goedgekeurde verlofperiode, dan ben je van ambtswege met verlof onmiddellijk aansluitend op de afwezigheid wegens ziekte.
Het begrip 'ziekte' omvat ook het ongeval buiten dienst zonder aansprakelijke derde.
Een arbeidsongeval, een ongeval op weg van of naar het werk en een ongeval buiten dienst met aansprakelijke derde worden dus niet als ziekte beschouwd in deze context.