Melding diensthervatting

Vóór het verstrijken van de ziektetermijn vermeld op het medisch getuigschrift moet je laten weten of je al dan niet je dienst hervat.
Voel je je geschikt om te hervatten, dan moet je je onmiddellijke chef of het HRCC hierover inlichten.
 
In het andere geval meld je de verlenging van je ziekteafwezigheid en dien je een nieuw medisch getuigschrift in.

Ik wil opnieuw beginnen werken en ben niet onderworpen aan het toezicht van de Abeidsgeneeskunde (Arista)

Procedure ingeval van hervatten na een afwezigheid wegens ziekte als je niet onderworpen bent aan het toezicht van de Arbeidsgeneeskunde (Arista):
  • Als je minder dan 3 maanden ononderbroken afwezig was, informeer je uiterlijk de laatste werkdag vóór je diensthervatting je onmiddellijke chef (lokale procedure) of het HRCC (centrale procedure).
  • Was je 3 maanden of langer ononderbroken afwezig, kan je het werk pas hervatten na geschikt te zijn verklaard door Medconsult. Uiterlijk de voorlaatste werkdag van de voorziene afwezigheid meld je je intentie om het werk te hervatten aan je onmiddellijke chef of aan het HRCC. Deze vraagt een bezoek van Medconsult aan. Als het advies positief is, mag je hervatten; bij een negatief advies mag je niet hervatten. Een beroepsprocedure is mogelijk.
     

Ik wil opnieuw beginnen werken en ben onderworpen aan het toezicht van de Abeidsgeneeskunde (Arista)

Procedure ingeval van hervatten na een afwezigheid wegens ziekte als je bent onderworpen aan het toezicht van de Arbeidsgeneeskunde (Arista):
  • bij een ononderbroken afwezigheid van minder dan 4 weken: je informeert je onmiddellijke chef of het HRCC de laatste werkdag vóór je werkhervatting;
  • bij een ononderbroken afwezigheid van 4 weken of meer maar minder dan 3 maanden: je informeert je onmiddellijke chef of het HRCC de laatste werkdag vóór je hervatting; na een medisch onderzoek bij Arista bezorg je aan je onmiddellijke chef het getuigschrift waarin Arista je geschikt verklaart om het werk te hervatten;
  • bij een ononderbroken afwezigheid van 3 maanden en meer:
- je kan het werk pas hervatten na daartoe geschikt verklaard te zijn door Medconsult en Arista;
- uiterlijk de voorlaatste werkdag vóór je diensthervatting informeer je de onmiddellijke chef of het HRCC van je intentie tot hervatting;
- je ondergaat een medisch onderzoek bij Medconsult dat een positief of negatief advies verstrekt; bij een negatief advies van Medconsult is een beroepsprocedure mogelijk;
- bij een positief advies van Medconsult wordt een bezoek aan Arista aangevraagd door de onmiddellijke chef als je onder de lokale procedure valt;
- het getuigschrift waarbij Arista je geschikt verklaart om te hervatten, bezorg je aan je onmiddellijke chef.