Melding afwezigheid

Wie moet je verwittigen als je ziek bent?

Vóór het begin van je afwezigheid wegens ziekte meld je het telefonisch aan je onmiddellijke chef (lokale procedure) ofwel aan het HR Contact Center (centrale procedure – 0800 222 47).
Je vermeld duidelijk je stamnummer, je naam en voornaam en je geboortedatum.
Zodra je de duur van je afwezigheid kent, zoals vermeld op het medisch getuigschrift, moet je deze telefonisch melden aan je onmiddellijke chef of aan het HRCC. Via een e-mail door eHR krijgt Medconsult hiervan kennis.
 
Op het medisch getuigschrift kleef je een persoonlijk etiket (bij voorkeur in een lege zone op de voorzijde) en vermeld je je adres op de achterzijde. Je stuurt het op naar het HRCC met adresetiket (niet te frankeren).