Medische controle

Indien het medische getuigschrift vermeldt dat je de woning mag verlaten, moet je de eerste 3 dagen aanwezig zijn op je woon- of verblijfplaats. In het andere geval mag je de hele periode de woon- of verblijfplaats niet verlaten. Dit om een eventueel bezoek van de controlegeneesheer mogelijk te maken.
Ben je zonder geldige reden afwezig bij een medische controle, wordt je een deelname in de controlekosten (12,77 euro) aangerekend die automatisch van je loon wordt afgehouden.