Hospitalisatie

Enkel een verblijf van minstens 1 nacht in het ziekenhuis gedurende een periode van afwezigheid wegens ziekte wordt als hospitalisatie beschouwd.
Je kan niet worden gecontroleerd door Medconsult gedurende je verblijf in het ziekenhuis.
De statutaire personeelsleden hebben bij een hospitalisatie gedurende een periode van disponibiliteit recht op een wachtgeld van 100% van de volledige wedde. De periode van hospitalisatie komt voor hen niet in aanmerking voor de vacantverklaring van de betrekking ten gevolge van meer dan 6 maanden ziekte.
De behandelende arts of het ziekenhuis levert het schriftelijk bewijs van de periode van hospitalisatie.