Uitzonderlijk verlof

Het statutair en contractueel personeelslid alsook de hulppostman heeft recht op 10 werkdagen uitzonderlijk verlof per jaar.
Voor het statutair en baremiek contractueel personeel worden de eerste twee dagen bezoldigd worden. Vanaf de derde dag wordt dit soort verlof dus niet meer betaald. Voor het niet-baremiek contractueel personeel en de hulppostman worden deze 10 werkdagen niet betaald door bpost. De uitzonderlijke verloven worden voor het statutair personeel met periodes van dienstactiviteit gelijkgesteld.
Dit verlof wordt onder meer toegestaan voor:
  1. Dwingende reden ten gevolge van ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan iemand die onder hetzlfde dak woont of een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met het personeelslid onder hetzelfde dak woont;
  2. dwingende reden ten gevolge van ernstige materiële beschadiging aan de bezittingen van het personeelslid, zoals schade aan de woning door een brand of een natuurramp;
  3. oproeping voor de Europese, wetgevende, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen;
  4. oproeping voor de burgerlijke of militaire invaliditeitscommissies;
  5. oproeping voor een bloedtransfusiedienst voor afname van bloed of bloedplasma;
  6. oproeping van de voogd voor de vrederechter in het kader van de voogdij over minderjarigen;
  7. het bijwonen, in hoedanigheid van plaatselijk voorzitter van de Nationale Federatie van militaire verminkten en oorlogsinvaliden, van de begrafenis van een lid van zijn afdeling.
Dit verlof moet zo snel mogelijk worden aangevraagd en uiterlijk vóór het begin van je prestaties. Je mag dit verlof niet nemen op een zondag, op een feestdag, op je wekelijkse inactiviteitsdag of op een zaterdag (behalve als je titularis bent van een LS-dienst). Het mag per halve dag of per volledige dag worden genomen.
Het mag niet worden geweigerd door de onmiddellijke chef.